• đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  09 Tháng Mười 2015 3:46 CH

  Bảo hiểm xã hội

   

  Thông tư 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

   

   

   

  BỘ Y TẾ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 34/2013/TT-BYT

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

  Điều 1. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

  2. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội.

  3. Các bệnh trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được gán mã bệnh theo Phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) có mã bệnh 3 và 4 ký tự. Các mã bệnh 3 ký tự bao gồm các bệnh có mã bệnh 4 ký tự. Một số bệnh chưa được gán mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định chẩn đoán theo tên gọi của bệnh.

  Ví dụ:

  a) Gan hóa sợi và xơ gan có mã bệnh là K74, bao gồm:

  - Gan hóa sợi, mã bệnh: K74.0

  - Gan hóa xơ, mã bệnh: K74.1

  - Gan hóa sợi với gan hóa xơ, mã bệnh: K74.2

  - Xơ gan mật nguyên phát, mã bệnh: K74.3

  - Xơ gan mật thứ phát, mã bệnh: K74.4

  - Xơ gan mật không xác định, mã bệnh: K74.5

  - Xơ gan khác và không xác định, mã bệnh: K74.6

  b) Điếc tiến triển: Không có mã bệnh nên thống nhất xác định chẩn đoán theo tên gọi của bệnh là điếc tiến triển.

  Điều 2. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung đó.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013.

  2. Bãi bỏ 11 bệnh cần chữa dài ngày quy định tại Khoản 1 Mục I của Thông tư liên bộ số 33/TT-LBngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế, Tổng Công đoàn Việt Nam quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

  3. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chẩn đoán xác định đúng bệnh theo danh mục quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận chẩn đoán xác định.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để hướng dẫn và giải quyết./.

   


  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; 
  Công báo, Cổng Thông tin điện tử);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra BYT;
  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc BYT;
  - Các trường đại học Y - Dược, Học viện Y - Dược;
  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Xuyên

   

  DANH MỤC

  BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  TT

  Danh mục bệnh theo các chuyên khoa

  Mã bệnh theo
  ICD 10

  I

  Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

   

  1.

  Bệnh lao các loại trong giai đoạn điều trị và di chứng

  A15 đến A19.

  2.

  Di chứng do lao xương và khớp

  B90.2

  3.

  Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng

  A30, B92

  4.

  Viêm gan vi rút B mạn tính

  B1.8.1.

  5.

  Viêm gan vi rút C mạn tính

  B1.8.2

  6.

  Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  B20 đến B24, Z21

  7.

  Di chứng viêm não, màng não do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng

  B94.1, B94.8, B94.9

  8.

  Viêm màng não do nấm (candida, cryptococcus)

  B37.5, B45.1

  II

  Bướu tân sinh

   

  9.

  Bệnh ung thư các loại

  C00 đến C97;
  D00 đến D09

  10.

  U xương lành tính có tiêu hủy xương

  D16

  11.

  U không tiên lượng được tiến triển và tính chất

  D37 đến D48

  III

  Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

   

  12.

  Bệnh tăng hồng cầu vô căn

  D45

  13.

  Hội chứng loạn sản tủy xương

  D46

  14.

  Xơ hóa tủy

  D47.1

  15.

  Bệnh Thalassemia

  D56

  16.

  Các thiếu máu tan máu di truyền

  D58

  17.

  Thiếu máu tan huyết tự miễn dịch

  D59.1

  18.

  Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchiafava)

  D59.5

  19.

  Suy tủy xương

  D61.9

  20.

  Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A)

  D66

  21.

  Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B)

  D67

  22.

  Bệnh Von Willebrand

  D68.0

  23.

  Rối loạn chức năng tiểu cầu

  D69.1

  24.

  Ban xuất huyết giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân (Hội chứng Evans)

  D69.3

  25.

  Tăng tiểu cầu tiên phát

  D75.2

  26.

  Hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm trùng

  D76.2

  27.

  Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu

  D89.2

  IV

  Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa

   

  28.

  Suy tuyến giáp

  E03

  29.

  U tuyến giáp lành tính

  E04

  30.

  Cường chức năng tuyến giáp (Basedow)

  E05

  31.

  Viêm tuyến giáp bán cấp Quervain và viêm tuyến giáp mạn tính

  E06.1

  32.

  Đái tháo đường type 1, type 2

  E10 đến E14

  33.

  Cường tuyến yên

  E22

  34.

  Suy tuyến yên và các rối loạn khác của tuyến yên

  E23

  35.

  Bệnh Cushing

  E24.0

  36.

  Suy tuyến thượng thận

  E27.4

  37.

  Suy tuyến cận giáp

  E20

  38.

  Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp

  E21

  39.

  Bệnh Wilson

  E83.0

  40.

  Suy giáp sau điều trị

  E89.0

  V

  Bênh tâm thần

  -

  41.

  Sa sút trí tuệ trong bệnh AIzheimer

  F00

  42.

  Sa sút trí tuệ trong bệnh mạch máu

  F01

  43.

  Sa sút trí tuệ trong các bệnh lý khác được xếp loại ở chỗ khác

  F02

  44.

  Sa sút trí tuệ không biệt định

  F03

  45.

  Rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể

  F06

  46.

  Rối loạn tâm thần do rượu

  F10

  47.

  Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện

  F11

  48.

  Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa

  F12

  49.

  Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác

  F16

  50.

  Tâm thần phân liệt

  F20

  51.

  Rối loạn loại phân liệt

  F21

  52.

  Rối loạn hoang tưởng dai dẳng

  F22

  53.

  Rối loạn phân liệt cảm xúc

  F25

  54.

  Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

  F31

  55.

  Trầm cảm

  F32

  56.

  Rối loạn trầm cảm tái diễn

  F33

  57.

  Các trạng thái rối loạn khí sắc

  F34

  58.

  Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi

  F40

  59.

  Các rối loạn lo âu khác

  F41

  60.

  Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

  F42

  61.

  Các rối loạn dạng cơ thể.

  F45

  62.

  Rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên

  F60 đến F69

  63.

  Chậm phát triển tâm thần

  F70 đến F79

  64.

  Các rối loạn về phát triển tâm lý

  F80 đến F89

  65.

  Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

  F90 đến F98

  VI

  Bệnh hệ thần kinh

   

  66.

  Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác)

  G13

  67.

  Bệnh Parkinson

  G20

  68.

  Hội chứng Parkinson thứ phát

  G21

  69.

  Loạn trương lực cơ (Dystonia)

  G24

  70.

  Bệnh Alzheimer

  G30

  71.

  Xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis)

  G35

  72.

  Viêm tủy hoại tử bán cấp

  G37.4

  73.

  Động kinh

  G40

  74.

  Bệnh nhược cơ

  G70.0

  VII

  Bệnh mắt và phần phụ của mắt

   

  75.

  Hội chứng khô mắt

  H04.1.2

  76.

  Viêm loét giác mạc

  H16

  77.

  Viêm màng bồ đào trước

  H20.2

  78.

  Hội chứng Harada

  H30.8.1

  79.

  Viêm màng bồ đào (sau, toàn bộ)

  H30.9.1, H30.9.2

  80.

  Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh

  H33.4.1

  81.

  Tắc mạch máu trung tâm võng mạc

  H34.8

  82.

  Viêm mạch máu võng mạc

  H35.0.6

  83.

  Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

  H35.7.1

  84.

  Bệnh lý võng mạc do xơ vữa động mạch

  H36.6

  85.

  Bệnh Glôcôm

  B40

  86.

  Nhãn viêm giao cảm

  H44.1.2

  87.

  Viêm gai thị

  H46.2

  88.

  Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu

  H46.3

  VIII

  Bệnh tai và xương chũm

   

  89.

  Bênh Ménière

  H81.0

  90.

  Điếc đột ngột không rõ nguyền nhân

  H91.2

  91.

  Điếc tiến triển

   

  92.

  Thoát vị não, màng não vào tai - xương chũm

   

  93.

  Khối u dây VII

   

  94.

  Khối u dây VIII

   

  95.

  Cholesteatoma đỉnh xương đá

   

  96.

  Sarcoidosis tai

   

  97.

  Điếc nghề nghiệp

   

  98.

  Điếc tiếp nhận sau chấn thương xương thái dương

   

  99.

  Các dị tật ở tai gây ảnh hưởng tới thính lực

  Q16

  100.

  Hội chứng Turner

  Q96

  IX

  Bệnh hệ tuần hoàn

   

  101.

  Hội chứng mạch vành cấp

  I20, I21, I22, I23

  102.

  Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn

  I25

  103.

  Tắc mạch phổi

  I26

  104.

  Các bệnh tim do phổi khác

  I27

  105.

  Viêm màng ngoài tim cấp

  I30

  106.

  Viêm co thắt màng ngoài tim mạn

  I31.1

  107.

  Viêm cơ tim

  I40

  108.

  Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

  I33; I38

  109.

  Suy tim độ 3-4 do các nguyên nhân khác nhau

  I50

  110.

  Xuất huyết não

  I61

  111.

  Nhồi máu não

  I63

  112.

  Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não

  I64

  113.

  Phình động mạch, lóc tách động mạch

  I71

  114.

  Viêm tắc động mạch

  I74

  115.

  Viêm tắc tĩnh mạch

  I80

  116.

  Biến chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch

  I97

  X.

  Bệnh hệ hô hấp

   

  117.

  Viêm thanh quản mạn

  J37.0

  118.

  Políp của dây thanh âm và thanh quản

  J38.1

  119.

  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

  J44

  120.

  Hen phế quản

  J45

  121.

  Giãn phế quản bội nhiễm

  J47

  122.

  Bệnh bụi phổi than

  J60

  123.

  Bệnh bụi phổi amian

  J61

  124.

  Bệnh bụi phổi silic

  J62

  125.

  Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác

  J63

  126.

  Bệnh bụi phổi do bụi không xác định

  J64

  127.

  Các bệnh phổi mô kẽ khác

  J84

  128.

  Áp xe phổi và trung thất

  J85

  129.

  Mủ màng phổi mạn tính

  J86

  130.

  Suy hô hấp mạn tính.

  J96.1

  XI

  Bệnh hệ tiêu hóa

   

  131.

  Viêm gan mạn tính tiến triển

  K73

  132.

  Gan hóa sợi và xơ gan

  K74

  133.

  Viêm gan tự miễn

  K75.4

  134.

  Viêm đường mật mạn

  K80.3

  135.

  Viêm tụy mạn

  K86.0; K86.1

  XII

  Bệnh da và mô dưới da

   

  136.

  Pemphigus

  L10

  137.

  Bọng nước dạng Pemphigus

  L12

  138.

  Bệnh Duhring Brocq

  L13.0

  139.

  Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh

  L14

  140.

  Viêm da tróc vảy/ Đỏ da toàn thân

  L26

  141.

  Vảy nến

  L40

  142.

  Vảy phấn đỏ nang lông

  L44.0

  143.

  Hồng ban nút

  L52

  144.

  Viêm da mủ hoại thư

  L88

  145.

  Loét mạn tính da

  L98.4

  XIII

  Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết

   

  146.

  Lupus ban đỏ hệ thống

  M32

  147.

  Viêm khớp do lao

  M01.1

  148.

  Viêm khớp phản ứng

  M02.8, M02.9

  149.

  Viêm khớp dạng thấp

  M05

  150.

  Viêm khớp vảy nến khác

  M07.3

  151.

  Bệnh Gút

  M10

  152.

  Các bệnh khớp khác do vi tinh thể

  M11

  153.

  Thoái hóa khớp háng và hoại tử chỏm xương đùi

  M16

  154.

  Thoái hóa khớp gối giai đoạn 2 trở lên

  M17

  155.

  Viêm quanh nút động-mạch

  M30

  156.

  Viêm mạch hoại tử-không đặc hiệu

  M31.9

  157.

  Viêm đa cơ và da

  M33

  158.

  Xơ cứng bì toàn thể

  M34

  159.

  Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome)

  M35.0

  160.

  Trượt đốt sống có biến chứng

  M43.1

  161.

  Viêm cột sống dính khớp

  M45

  162.

  Thoái hóa cột sống có biến chứng

  M47

  163.

  Lao cột sống

  M49.0

  164.

  Bệnh đĩa đệm đốt sống cổ

  M50

  165.

  Hoại tử xương vô khuẩn đầu xương CRNN

  M70.0

  166.

  Viêm quanh khớp vai thể đông cứng

  M75.0

  167.

  Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý

  M80

  168.

  Gãy xương không liền (khớp giả)

  M84.1

  169.

  Gãy xương bệnh lý

  M84.4

  170.

  Rối loạn khác về mật độ và cấu trúc xương

  M85

  171.

  Cốt tủy viêm

  M86

  172.

  Hoại tử xương

  M87

  173.

  Loạn dưỡng xương teo đét Sudeck-Leriche

  M89.0

  174.

  Gãy xương trong bệnh khối U

  M90.7

  175.

  Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết

  M95

  XIV

  Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu

   

  176.

  Tiểu máu dai dẳng và tái phát

  N02

  177.

  Hội chứng viêm thận mạn

  N03

  178.

  Hội chứng thận hư

  N04

  179.

  Các bệnh cầu thận mạn do nguyên nhân nguyên phát và thứ phát

  N08

  180.

  Viêm ống kẽ thận mạn tính

  N11

  181.

  Suy thận mạn

  N18

  182.

  Tiểu không tự chủ

  N39.3; N39.4

  183.

  Dò bàng quang - sinh dục nữ

  N82

  XV

  Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản

   

  184.

  Chửa trứng

  O01

  XVI

  Vết thương ngộ độc và hậu quả của một số nguyên nhân bên ngoài

   

  185.

  Di chứng sau chấn thương

  S64, S94, T09, T91,T92, T93

  186.

  Di chứng sau bỏng độ III trở lên

  T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T29, T30

  187.

  Di chứng do phẫu thuật và tai biến điều trị

   

  188:

  Di chúng do vết thương chiến tranh

   

  XVII

  Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế

   

  189.

  Ghép giác mạc

  T86.84

  190.

  Các lỗ mở nhân tạo của đường tiêu hóa

  Z43.4

  191.

  Các lỗ mở nhân tạo của đường tiết niệu

  Z43.6

  192.

  Ghép tạng và điều trị sau ghép tạng

  Z94

   

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 04/11/2013 - giờ 15:21

   

  Các tin khác